лого

За нас

„Фуражни Храни” ООД е водещ български производител на екструдирани храни за кучета и котки в премиумния, средния и основния пазарен сегмент.

Началото е поставено през 1993 година, като от тогава до сега фирмата следва и прилага новостите в индустрията. Храните за домашни любимци се произвеждат на три производствени линии с общ капацитет 13 тона на час. Пакетират се на няколко модернизирани опаковъчни линии. „Фуражни Храни” ООД прилага най-съвременните и ефикасни системи за управление и контрол на качеството, следва стандартите и е сертифицирана по EN ISO 9001 и EN ISO 22000 във всички етапи на производство, съхранение и реализация на продуктите. Гарантираното високо качество на собствените марки: „Premium Dog Food”, „Любимец“, „Хит“, „Киара“, „Чоки“ и „Анимания“, ги прави предпочитани сред домашните любимци.

Устойчивата визия на „Фуражни Храни” ООД за коректност и почтеност към клиенти, служители и доставчици, я превръща в отличник при производството, складирането и дистрибуцията на храни за домашни любимци.

Към отбора на „Фуражни Храни” ООД постоянно се присъединяват нови партньори и служители, което през изминалата година, наложи инициирането на проект за трета производствена линия.
Амбициите на екипа за непрестанно надграждане и разрастване, утвърждават фирмата като неоспорим, дългогодишен лидер в производството на храни за домашни любимци в региона.

Политика по качество и безопасност

Успехът на фирмата зависи от способността за поддържане на високо качество, при производството на безопасни продукти, инвестиране в хората и  удовлетворяване изискванията на  клиентите.

Мисията на компанията е:

 • Произвеждане на качествени продукти, отговарящи на очакванията на клиентите.
 • Надграждане на фирмата, чрез модернизация в технологичен и технически аспект.
 • Разширяване на позициите на пазара, чрез постоянна маркетингова и рекламна дейност.
 • Поддържане на взаимно сътрудничество с доставчиците.
 • Планиране на дейността и подобряване на организацията на работа.
 • Инвестиране в служителите, чрез поддържане на висока квалификация, създаване на фирмена култура и обучения.

Безопасността при разработка, производство и продажба на екструдирани храни за домашни любимци се гарантира чрез:

 • Задълбочен анализ на всички потенциални опасности – управление на риска.
 • Осигуряване на необходимите хигиенни условия и превантивни мерки за контрол.
 • Строго спазване на приложимите за производството законови и нормативни изисквания.

Внедряването, поддържането и усъвършенстването на ефективна интегрирана система за управление на качеството и безопасността (СУКБ), съгласно ISO 9001 и изискванията на ISO 22000, е основен елемент за реализиране на тази политика и цели:

 • Гарантирано производство на безопасни храни.
 • Повишаване доверието на клиентите и разширяване присъствието на фирмата на пазара.
 • Развитие и подобрения във всички области на дейността.

Всички служители са отговорни за спазването на необходимите хигиенни изисквания при производството и за спазването на нужните изисквания, описани в СУКБ. Както и за навременното отстраняване на всеки открит проблем.

Производствена и складова база

Производствените линии за екструдирани храни вече са три, след пускането в експлоатация на трета високо технологична линия с капацитет 7 тона/час, специализирана за работа с прясно месо. Така общият капацитет на производствената база е 13 тона/час. Предприятието разполага със складове за суровини и готова продукция с обща вместимост 3000 тона.

за нас,фуражни храни,производител,храни за кучета и котки,български ljubimetz proizvodstvena i skladova baza 01 за нас,фуражни храни,производител,храни за кучета и котки,български ljubimetz proizvodstvena i skladova baza 02 за нас,фуражни храни,производител,храни за кучета и котки,български ljubimetz proizvodstvena i skladova baza 03 за нас,фуражни храни,производител,храни за кучета и котки,български ljubimetz proizvodstvena i skladova baza 04 за нас,фуражни храни,производител,храни за кучета и котки,български ljubimetz proizvodstvena i skladova baza 05 за нас,фуражни храни,производител,храни за кучета и котки,български ljubimetz proizvodstvena i skladova baza 06

Качествен контрол и ДПП (Добра Производствена Практика)

За постигане на високо качество на произвежданата продукция, компанията “ФУРАЖНИ ХРАНИ” е разработила програма за управление на качеството, която обхваща основно:

 • доставка на суровини с високо качество от утвърдени доставчици.
 • стриктен контрол и оптимални режими на производствените процеси.
 • анализ на критичните контролни точки.
 • обслужване и техническа обезпеченост на производството.
 • качествен (лабораторен) контрол на суровините, междинните продукти и готовата продукция. Фирмата има на разположение модерно обзаведена лаборатория за химически и други анализи.
 • изследователска и развойна дейност.
 • система за регистриране на произхода на суровините.

Добрата Производствена Практика е базирана на последните научни постижения в областта на храненето, технологията и санитарните изисквания за производство на храни за домашни любимци.

Спазването на горепосочените принципи дава увереност, че произвежданите от компанията храни са с висока степен на безопасност.

за нас,фуражни храни,производител,храни за кучета и котки,български ljubimetz kachestven kontrol 01 за нас,фуражни храни,производител,храни за кучета и котки,български ljubimetz kachestven kontrol 02 за нас,фуражни храни,производител,храни за кучета и котки,български ljubimetz kachestven kontrol 03 за нас,фуражни храни,производител,храни за кучета и котки,български ljubimetz kachestven kontrol 04

Сертифициране по ISO 9001 и ISO 22000

Интегрираната системата за Управление на Качеството и безопасността на произведените продукти беше официално приета през 2018 г. и сертифицирана от SGS.

Отдел Контрол на Качеството постоянно поддържа и прилага основните изисквания на стандартите EN ISO 9001 и EN ISO 22000 във всички етапи на производство, съхранение и реализация на продуктите.

за нас,фуражни храни,производител,храни за кучета и котки,български certificate bg15 1 за нас,фуражни храни,производител,храни за кучета и котки,български certificate bg19 1