За нас

„Фуражни Храни” ООД е водещ производител на екструдирани храни за кучета и котки в премиумния, средния, и основния пазарни сегменти.

Началото е поставено през 1993 година, като от тогава до сега фирмата следва и прилага новостите в индустрията. Храните за домашни любимци се създават на три производствени линии, както и модернизиран пакетажен цех с няколко опаковъчни линии. „Фуражни Храни” ООД прилага най-съвременните и ефикасни системи за управление и контрол на качеството, следва стандартите и е сертифицирана по EN ISO 9001 и EN ISO 22000 във всички етапи на производство, съхранение и реализация на продуктите. Гарантираното високо качество на собствените ни марки: „Premium Dog Food”, „Любимец“, „Хит“, „Киара“, „Чоки“ и „Анимания“, ги прави неизменна част от трапезата на вашия домашен любимец.

Устойчивата визия на „Фуражни Храни” ООД за коректност и почтеност към клиенти, служители и доставчици, я превръща в отличник при производството, складирането и дистрибуцията на храни за домашни любимци.

Към отбора на „Фуражни Храни” ООД постоянно се присъединяват нови партньори и служители, което през изминалата година, наложи инициирането и реализацията на проект за трета производствена линия, която вече е факт.
Подобни резултати, плод на амбициите ни за непрестанно надграждане и разрастване, утвърждават фирмата като неоспорим дългогодишен лидер в производството на храни за домашни любимци в региона.

Политика по качество и безопасност

Успехът на фирмата зависи от способността ни да работим качествено, да произвеждаме безопасни продукти, да инвестираме в хората и да удовлетворяваме изискванията на нашите клиенти.

Мисията на фирмата ни е:

 • Да произвеждаме качествени продукти, отговарящи на очакванията на клиентите.
 • Непрекъснато да надграждаме фирмата ни, чрез модернизация в технологичен и технически аспект.
 • Да разширим позициите ни на пазара, чрез адекватна маркетингова и рекламна дейност.
 • Да поддържаме взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици.
 • Да планираме дейността ни и непрекъснато да подобряваме организацията си на работа.
 • Да инвестираме в нашите служители, чрез поддържане на тяхната висока квалификация, създаване на фирмена култура и обучения.

Нашият ангажимент за повишаване безопасността при разработка, производство и продажба на екструдирани храни за домашни любимци се гарантира чрез:

 • Задълбочен анализ на всички потенциални опасности – управление на риска.
 • Осигуряване на необходимите хигиенни условия и превантивни мерки за контрол.
 • Строго спазване на приложимите за нашето производство законови и нормативни изисквания.

Внедряването, поддържането и усъвършенстването на ефективна интегрирана система за управление на качеството и безопасност (СУКБ), съгласно ISO 9001 и изискванията на ISO 22000, е основен елемент за реализиране на тази политика и цели:

 • Гарантирано производство на безопасни храни.
 • Повишаване доверието на клиентите и разширяване присъствието ни на пазара.
 • Непрекъснато подобрение във всички области на нашата дейност.

Всички наши служители са отговорни за спазване на всички хигиенни изисквания при производството, и за спазване на всички изисквания, описани в СУКБ, както и за навременното отстраняване на всеки открит проблем.

Производствена и складова база

Производствените линии за екструдирани храни вече са три, след пускането в експлоатация на трета високо технологична линия с капацитет 7 тона/час, специализирана за работа с прясно месо. Така общият капацитет на производствената ни база е 13 тона/час. Предприятието разполага със складове за суровини и готова продукция с обща вместимост 3000 тона.

 

Качествен контрол и ДПП (Добра Производствена Практика)

За постигане на високо качество на произвежданата продукция, компанията “ФУРАЖНИ ХРАНИ” е разработила програма за управление на качеството, която обхваща основно:

 • доставка на суровини с високо качество от утвърдени доставчици.
 • стриктен контрол и оптимални режими на производствените процеси.
 • анализ на критичните контролни точки.
 • обслужване и техническа обезпеченост на производството.
 • качествен (лабораторен) контрол на суровините, междинните продукти и готовата продукция. Фирмата има на разположение модерно обзаведена лаборатория за химически и други анализи.
 • изследователска и развойна дейност.
 • система за регистриране на произхода на суровините.

Добрата Производствена Практика е базирана на последните научни постижения в областта на храненето, технологията и санитарните изисквания за производство на храни за домашни любимци.

Спазването на горепосочените принципи дава увереност, че произвежданите от компанията храни са с висока степен на безопасност.

Сертифициране по ISO 9001 и ISO 22000

Интегрираната системата за Управление на Качеството и безопасността на произведените продукти беше официално приета през 2018 г. и сертифицирана от SGS.

Отдел Контрол на Качеството постоянно поддържа и прилага основните изисквания на стандартите EN ISO 9001 и EN ISO 22000 във всички етапи на производство, съхранение и реализация на продуктите.