лого

Ресертифициране по ISO 9001-2008 и ISO 22000-2005

От 05 април до 06 април 2012 се проведе ресертификационен одит от SGS. Не са констатирани несъотвествия и по двата стандарта. Издадени са сертификати CH09/1047 от 11 май 2012 г. и CH09/0998 от 11 май 2012 г. със срок на валидност до 10 май 2015 г.