• Български
  • Английски
  • Български
  • Английски

Любимец МИНИ

Отчаквайте в началото на ноември в търговската мрежа нашия нов продукт Любимец МИНИ – Разработен за хранене на кучета от мини породи. Храната е  с основни показатели – суров протеин 28% и мазнини 14%.