”Фуражни храни” ООД – призната и в международeн план

В свой пост в личния си профил, в социалната мрежа ”Linkedin”, Г-н Willy Bijen – мениджър Международни продажби за ”КARA Energy Systems” споделя: ”What does the full circle of circular production look like? There are many different circles, but our relation ”Furajny Hrany” from Bulgaria has a very valuable and an almost perfect circular production. […]